“Gayrimenkul Değerlemede İmar Mevzuatı, Tanımlar, Süreçler, 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Şerefiyelendirme ve Değer Tespiti” Semineri

seminer_slide_11copy.JPG

 

 

11.03.2016 tarihinde saat 14:00'de “Gayrimenkul Değerlemede İmar Mevzuatı, Tanımlar, Süreçler, 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Şerefiyelendirme ve Değer Tespiti” Semineri The Bostancı Otel'de Yüksek Şehir Plancısı, SPK Lisanslı Değerleme Uzmanları Nazan ÖZBAYDAR ve Fatma BÜYÜKBAŞ UMUT tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Seminer İçeriği

 

 

 

Değerleme Raporu İçeriği

Tapu Tipleri / Tapu Okuma

Arsa –Arazi Tanımı

Tanımlar (Ada, Parsel, Parsel Cephesi, Derinliği,  Çekme Mesafeleri, Yapı Nizamları, Taks-Kaks)

İmar Planları Hiyerarşi Ve Tanımlar

İmar Planı Okuma

İmar Durumu Belgesi

İmar Arşiv Dosyası İncelemesi

Yapı Ruhsatı - İskan Belgesi - Yapı Tatil Tutanağı

Mimari Proje Okuma

Vaziyet Planı – Kesit – Görünüş – Kat Planları

Parsel Bazında Konum Tespiti

Bağımsız Birim Bazında Konum Tespiti

Taks – Kaks – Örnekler

İmar Durumunun Değere Etkisi

-------------------------------------------------------------------------------

Şerefiye Tanımı

Şerefiye Kriterleri

Şerefiyenin Değere Etkisi

Şerefiyelendirme Çalışmasının Gerektiği Durumlar

6306 Sayılı Yasa Kapsamında Şerefiyenin Önemi (Güncel Durum Değeri, Proje Değeri, Arsa Payı )

Örnek Çalışma